หน้าหลัก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นับตั้งแต้วันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ.2563
free hit counters
หน้าหลัก

ประชุมแนวทางการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปิดตรวจสำนักบริหาร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดตรวจกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดตรวจกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปิดตรวจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดตรวจกลุ่มแผน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มตรวจสอบภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดตรวจศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปิดตรวจศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หน้าหลัก
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Line id : audit18326 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ
Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ